วัสดุอุปกรณ์ในการทอเสื่อกก

 

 

 

กกย้อมสีต่างๆ

 

 

เส้นเอ็นปอ


 

ฟืม


  

เทียน,ขี้ผึ้ง

 

 

ไม้ส่งเส้นกก

ไม้ทำคาน

เกลียวเร่ง

ไม้รองคานหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ไม้ตุ๊กตา

ไม้ขัดเอ็น

น้ำเตรียมไว้สำหรับชุบ