mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

mod_vvisit_counter วันนี้ 0
mod_vvisit_counter เมื่อวาน 0
mod_vvisit_counter สัปดาห์นี้ 0
mod_vvisit_counter สัปดาห์ก่อน 0
mod_vvisit_counter เดือนนี้ 0
mod_vvisit_counter เดือนก่อน 0
mod_vvisit_counter ทั้งหมด 0

ประวัติกลุ่มสตรีทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง

        เนื่องที่กลุ่มสตรีทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 7 บ้านเขื่อนสมบูรณ์ 
ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งได้จัดตั้งมาตั้งแต่ ปี 2545
และดำเนินการทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง ซึ่งทำให้สร้างรายได้ เกิดความสามัคคี
เนื่องจากการผลิตผ้าไหมมัดหมี่นั้นมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานเพราะเกิด
จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่รู้จักการผลิตผ้าไหม จากการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา
ชาวบ้านจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ สู่รุ่นลูกเป็นการถ่ายทอดเพื่อเป็นการรักษาภูมิปัญญานั้น
ไว้แล้วลูกหลานก็ได้ใช้ความรู้นั้นผลิตสืบต่อกันมา เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือนและรู้จัก
กันแพร่หลายในท้องถิ่น ผ้าที่เหลือใช้จากครัวเรือน ก็มีการนำไปจำหน่ายในหมู่บ้าน
และหมู่บ้านข้างเคียงเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ทำให้เศรษฐกิจ
ในชุมชนเข้มแข็งมีความรักความสามัคคีความเอื้ออาทรรู้จักการทำงานเป็นทีม
โดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานที่ตั้ง
        ทำที่บ้านการของกลุ่มสตรีทอผ้าไหม – ผ้าพื้นเมือง ที่บ้านนางไสว ศิริวงศ์จักร
บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 7 บ้านเขื่อนสมบูรณ์ ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม 44140 โทร. 088-0606530

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
        เป็นผ้าไหมพอกย้อมสีเคมี หรือสีธรรมชาติ สีไม่ตก เป็นผ้าไหมลายเล็ก
ที่มีความละเอียด และสวยงามเนื้อผ้าเนียนเรียบละเอียด สีสัน ลวดลายประณีต
ทำให้เป็นที่สนใจแก่ผู้พบเห็น

Webmaster
Jkaaoy_307@hotmail.com
นายเจนภพ จำเริญ สาขาสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

CATEGORY