# เกี่ยวกับเรา เว็บบอร์ด ภาพกิจกรรม หน่วยงานภายใน

 


กฎหมายสำหรับประชาชน


กฎกระทรวง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
กฎหมายการเงิน กฎหมายฟ้องหย่า
กฎหมายกู้ยืมเงิน กฎหมายลิขสิทธิ์
กฎหมายครอบครัว กองมรดก
กฎหมายค่าชดเชย การขอเป็นผู้จัดการมรดกฯ
กฎหมายมรดก ฯ การตีความกฎหมายไทย
กฎหมายภาษี การประกันตัวในศาล
กฎหมายน่ารู้สำหรับประชาชนฯ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่ง
กฎหมายในชีวิตประจำวัน เทคนิค การอ่านกฎหมายฯ
ระบบศาลภายใต้รัฐธรรมนูญฯ การประกันตัวในชั้นศาล
กรณีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ พินัยกรรมชาวบ้าน
หย่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่ง
การขอเป็นผู้จัดการมรดกฯ วิธีแบ่งมรดก
ลิขสิทธิ์ จำนอง
สมรส คู่มือกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.2549
พระราชกฤษฎีกา หลักการทำสัญญา
พระราชกำหนด  ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกฟ้อง
พระราชบัญญัติ  กองมรดก
พินัยกรรมชาวบ้าน หลักการทำสัญญา
มุมกฎหมายสำหรับคนไทย สิทธิบัตร
ระเบียบกระทรวง จำนำ
ลำดับและการแบ่งทรัพย์มรกดฯ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
วิธีแบ่งมรดก พยานหลักฐานดิจิตอล


หนังสือกฎหมาย

E-BOOKs Online
    E-Books ด้านกฎหมาย

การติดต่อราชการในศาล

ติดต่องานศาล เรื่องใด? ตรงไหน?

การเตรียมตัวไปศาลในฐานะโจทก์

การเตรียมตัวไปศาลในฐานะจำเลย

การเตรียมตัวไปศาลในฐานะพยาน

การเตรียมตัวไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

หลักทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกัน

หลักฐานของนายประกัน ในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย 

อัตราหลักทรัพย์ ที่ขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลย

แบบฟอร์มหมายศาล ที่คู่ความต้องใช้ (ดาวน์โหลดไปใช้ได้ค่ะ)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาล

 

 
Copyright © 2010 Rajabhat Maha sarakham University. All rights reserved.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4374-2616,0-4372-2118-9 ต่อ 160 ส่งข้อคิดเห็นได้ที่ : Thatthep@rimhk.ac.th