ฐานข้อมูลอาจารย์3
เข้าสู่ระบบ
 
ระบบฐานข้อมูล ผลงานอาจารย์ 3กลับหน้าหลัก 

หมายเลขเรียก
วจ 513.2072
ผู้แต่ง
สมทรง สุวพานิช
ชื่อเรื่อง
การศึกษาระดับพัฒนาการในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หนึ่งขั้นตอนที่เกี่ยวกับการบวกการลบ การคูณและการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,3 และ 4
หัวเรื่อง(คำค้น)
คณิคศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปี
2549
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จังหวัด
มหาสารคาม

 

  ©2009 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. All rights reserved.