ฐานข้อมูลอาจารย์3
เข้าสู่ระบบ
 
ระบบฐานข้อมูล ผลงานอาจารย์ 3

ค้นหาหรือแสดงข้อมูลทั้งหมด

  แสดงทั้งหมด 
Exact phrase  All words  Any word
ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี สถานศึกษา จังหวัด รายละเอียด
สุภาพ วาทหงษ์
ใบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ฟ้ใสใจกระจก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2549
โรงเรียนบ้านแสนสุข
มหาสารคาม
รายละเอียด
บุษราภรณ์ วังแพน
แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ลูกแมว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู
มหาสารคาม
รายละเอียด
บุษราภรณ์ วังแพน
แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง บ้านสีแดง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู
มหาสารคาม
รายละเอียด
ทองแดง วรรณภักดี
แบบบันทึกข้อสังเกตุพัฒนาการของครูผู้ขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2 กรณีพิเศษ (อาจารย์ 3 เชิงประจักษ์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านโนนเมืองรุ่งเรืองวิทย์
มหาสารคาม
รายละเอียด
สุภาพ วาทหงษ์
ใบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ฉันคือใคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี
มหาสารคาม
รายละเอียด
มาลา อุตสารัมย์
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 6 เรื่อง โอม พินิจมหาพิจารณา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง
มหาสารคาม
รายละเอียด
ไพรัตน์ โพธิรุกข์
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลูกหมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านวั่งไผ่ป่าจั่น
มหาสารคาม
รายละเอียด
สุภาพ วาทหงษ์
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ฝนตกซกซกไหล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2549
โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี
มหาสารคาม
รายละเอียด
สมพร ยศธสาร
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2550
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย
มหาสารคาม
รายละเอียด
เสาวคนธ์ คำปลิว
แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง รถไฟ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านแสนสุข
มหาสารคาม
รายละเอียด
เสาวคนธ์ คำปลิว
แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เล่นรถในนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านแสนสุข
มหาสารคาม
รายละเอียด
เสาวคนธ์ คำปลิว
แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ลูกหมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านแสนสุข
มหาสารคาม
รายละเอียด
เสาวคนธ์ คำปลิว
แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ดูรถไฟ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านแสนสุข
มหาสารคาม
รายละเอียด
สุเมธ ชมภูวิเศษ
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยทารก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านหมูม้น
มหาสารคาม
รายละเอียด
ลำใย ศรีทำบุญ
แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ดอกสร้อยแสนงาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านยางใหญ่
มหาสารคาม
รายละเอียด
ลำใย ศรีทำบุญ
แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภาษาไทยร่ายรำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านยางใหญ่
มหาสารคาม
รายละเอียด
ลำใย ศรีทำบุญ
แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โรงเรียนต้นไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านยางใหญ่
มหาสารคาม
รายละเอียด
ลำใย ศรีทำบุญ
แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลำนำของคุณตา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านยางใหญ่
มหาสารคาม
รายละเอียด
ลำใย ศรีทำบุญ
แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาลาเรื่องเล่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านยางใหญ่
มหาสารคาม
รายละเอียด
ประจญ คุ้มตะบุตร
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โรงเรียนต้นไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านโพนทอง
มหาสารคาม
รายละเอียด
หน้า  First Previous Next Last  จากทั้งหมด 27 หน้า
ลำดับที่ 201 ถึง 220 จากทั้งหมด 528 รายการ

 

  ©2009 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. All rights reserved.