สายตรงผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

...
นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อตกลงเบื้องต้น

ข้อความที่ท่านส่งไปจะต้องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เช่น การเรียนการสอน หรือข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัยฯ

ไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีใครให้เดือดร้อน และไม่พาดพิงถึงใคร ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือเสียหายใด ๆ

ไม่เป็นข้อความที่มีลักษณะหยาบคาย ท่านต้อง ระบุชื่อ-นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน เท่านั้น หากต้องการให้ตอบกลับและต้องกรอกข้อมูลให้ครบ

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

เรื่องติดต่อ : *
ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ : *
อีเมล์ผู้ติดต่อ : *
ข้อความติดต่อ : *
ส่งข้อความ