ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการฯ มรม

บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการฯ มรม. วันที่ 24 ธ.ค. 2553

Leave a Reply